Körkort, personbil

Att ha körkort innebär en viss frihet och kan vara en av de stora händelser man har i livet. Du har större möjlighet att bestämma över hur du ska resa. För att körkort ställs det vissa krav dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer.

Det finns sex stycken krav som du måste uppfylla för att ditt körkort:

Du har körkortstillstånd.
Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
Du har fyllt 18 år.
Du har genomgått riskutbildning
Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-områdetEtt sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

I samband med förarprovet ska du intyga

att du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
   och
   att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.

Krav för övningskörning behörighet B, personbil

För att övningsköra ska du:

ha fyllt 16 år om du enbart ska övningsköra med personbil
ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med lätt lastbil
ha fyllt 17 år 6 månader om du ska övningsköra med tillkopplat lätt släpfordon
ha ett giltigt körkortstillstånd.

Om du ska övningsköra privat ska du även ha en godkänd handledare. Du och din handledare måste först igenom en introduktionsutbildning minst tre timmar innan handledaren kan bli godkänd och du får börja övningsköra. Läs mer under Introduktionsutbildning. Se kurstillfälle under kurser.

Vill du veta när nästa teorikurs börjar, klicka här!