STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund

Vi är anslutna till STR. Det ger dig som elev hos oss en extra trygghet.

Krav en STR-ansluten trafikskola

De krav som ställs en medlem i STR regleras i framförallt två beslut. Dels i STR Lokalföreningsstadgar och dels i beslut taget Riksmöte.

Medlem ska enligt Riksmötesbeslut

 • Överlämna en informationsfolder med ett fastställt minsta innehåll, till alla kunder vid behörighet A och B.
 • Inte motarbeta förbundets målsättningar och avsiktsförklaringar.
 • Genomgå STR företagsutbildning inom det interimistiska året.
 • Besvara av STR utsända enkäter.
 • Tillhandahålla kunden en individanpassad undervisning med ett för kunden lämpligt material.
 • Upprätta kompetensutvecklingsplan för all personal.

Trafikskolans informationsfolder

Informationsfoldern ska tilldelas alla kunder vid behörighet A och B. Foldern ska ge information om hur trafikskolan bedriver sin verksamhet och den ska innehålla minst följande information:

 • Du som kund erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning.
 • Du erbjuds en kostnadsberäkning av utbildningen.
 • Din privata handledare ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner.
 • Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer.
 • Du får information om hur mörkerutbildning genomförs.

Du får en tydlig information om:

Du får tydlig information om priser där det framgår:

 • ordinarie pris
 • körlektionens längd
 • hur många teorilektioner som ingår i kursen
 • hur lång tid en teorilektion omfattar
 • vilket utbildningsmaterial som ingår.


Sveriges Trafiksskolors Riksförbund