Körkort, motorcykel

Att ha körkort innebär en viss frihet. Du har större möjlighet att bestämma över hur du ska resa. För att körkort ställs det vissa krav dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer. Vi delar in MC-kortet i 3 olika klasser:
 

A1

Körkortsbehörigheten A1 ger rätt att köra lätta motorcyklar vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kg. 

Åldersgränsen för A1 är 16 år.

Koll på nya körkortsreglerna?
Läs mer om vilka körkortsbehörigheter som krävs för att få köra olika typer av motorcyklar i Transportstyrelsens broschyr Köra motorcykel.

A2

Körkortsbehörigheten A2 ger rätt att köra mellanstora motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. Om fordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.

Åldersgränsen för A2 är 18 år.

A

Körkortsbehörigheten A ger rätt att köra alla tvåhjuliga motorcyklar oavsett slagvolym eller motoreffekt.

Åldersgränsen för A är 24 år. Men har du haft behörigheten A2 i minst två år kan du ta körkort behörighet A från 20 års ålder.

Har du haft körkort med behörigheten A-begränsad i minst två år övergår behörigheten automatiskt till A. Du behöver inte byta ut körkortet. Datumet då körkortet utfärdades visar om du uppfyller detta.Krav

För att övningsköra ska du:

ha fyllt 16 år om du ska övningsköra med lätt motorcykel* (A1).
ha fyllt 17 år och 6 månader om du ska övningsköra med tung motorcykel med begränsad effekt** (A).
ha fyllt 20 år om du ska övningsköra med tung motorcykel med obegränsad effekt*** (A).
ha ett giltigt körkortstillstånd.
ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat.

* Slagvolymen en lätt motorcykel får inte överstiga 125 cm³ och motorns effekt får inte överstiga 11kW (A1).
** Motorns effekt får inte överstiga 35 kW. Förhållandet effekt/tjänstevikt får inte överstiga 0,16 kW/kg (A).
*** I trafikskola får du övningsköra med motorcykel med obegränsad effekt (A) om har du fyllt 17 år och 6 månader. En förutsättning är att trafikläraren följer med motorcykeln eller i en sidvagn.