EcoDriving

En kurs där du lär dig att värna om miljön, samtidigt som du spar bränsle (och dina egna pengar).

När vi har 4 st anmälningar startar vi kurs, vi kan även ta med dig företagsutbildningar.

Tidsåtgången är c:a 1,5 tim/elev dag 1.
När man genomfört dag 1 som enbart består av körning samlas hela gruppen för gemensam teori (ca 2 timmar).
Teorigenomgången genomför vi c:a 14 dagar efter körningen, för att varje elev skall hinna träna egen hand och lära känna sin egen bil.

Kostnad för båda kurstillfällena är 1.600 kr ex.moms

Vid större grupper, ring eller maila för offert.


Körsätt

Ett ändrat körbeteende gör att du kan spara upp till 20 procent i bränsleförbrukning.

Här följer några exempel hur du kör smartare:

Kör ettans växel max 2 billängder och växla sedan upp
Växla upp istället för att ligga kvar låg växel
Hoppa över växlar
Släpp gasen i tid
Gasa inte i onödan
Undvik stopp
Undvik att frikoppla tidigt för att stanna
Accelerera bestämt och raskt
Undvik att ner i ettans växel vid korsningar
Nyttja motorbroms
Undvik kallad "spillgas" (gasa i onödan)
Använd hög växel som möjligt
Lyft blicken och planera din körning
Kör klokt i med och motlut

Fordonsvalet

Lönsamhet och investering beror till stor del fordonsvalet, vilket även påverkar driftskostnaderna. Valet avgör i stor utsträckning också hur mycket energi och pengar man sparar och hur miljön påverkas.

Däcket

Däckets formförändring bildar rullmoståndet kontaktytan mellan vägbanan och däcket och avgör i stor grad energiförbrukningen. Däckens livslängd beror om lufttrycket är rätt. Säkerhets- och fordonskontroll
 

Du skall dagligen kolla ditt fordon att det är i absolut trafiksäkert skick. sätt upptäcker du eventuella fel i tid. Det är billigare att reparera innan felen hunnit förvärras, och det är dessutom lättare att reparera hemma än att bli tvungen till det ute vägen.

 

EcoDriving

Kursupplägg
Utbildningen omfattar ett individuellt körpass ca 1,5 timmar och ett gemensamt teoripass ca 2 timmar. Kombinationen av teori och praktik är avgörande för resultatet av utbildningen.

Moment

1. Testkörning 1
Föraren kör ”som vanligt” en i förväg planerad slinga i en bil utrustad med färddator tillsammans med en lärare.

2. Analys
Läraren analyserar förarens normala körsätt.

3. Demonstration och instruerad övning
Läraren ger råd och anvisningar, demonstrerar och instruerar. Föraren övar efter de nya råd och anvisningar han fått.

4. Testkörning 2
Föraren kör samma slinga som vid testkörning 1 och tillämpar sina nya kunskaper.

5. Råd
Läraren skriver ut resultatet av körningen samt ger råd till föraren. Föraren får ett körhäfte samt personliga råd som feedback den praktiska körningen.

6. Teori
Utbildningen kompletteras med teori förlagd vid ett senare tillfälle där man även följer upp bränsleresultatet.

7. Uppföljning
Motivation och uppföljning är mycket viktigt för att uppnå ett bestående långsiktigt resultat.